ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Firma wykonuje:
  • mapy prawne
  • mapy do celów projektowych
  • geodezyjną obsługę inwestycji
  • monitoring obiektów

Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem geodezyjnym wraz z materiałami pomocniczymi. Geodezyjna obsługa prowadzona jest w systemie komputerowym (AutoCAD).

"MAPA" Sp z o.o. jest w stanie obsłużyć od strony geodezyjnej i kartograficznej każdy rodzaj obiektu niezależnie od jego złożoności i wielkości.

Gwarantujemy wprowadzenie na plac budowy takiej ilości zespołów aby nie nastąpiło ewentualne wstrzymanie prac lub ich spowolnienie.


Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "MAPA" - Rok powstania - 1986